Health

10 อาการอันตรายของ เด็ก 5-11 ปี หลังฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ควรรีบพบแพทย์ทันที

กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะผู้ปกครองสังเกตอาการเด็กอายุ 5-11 ปี หลังได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Pfizer) สูตรสำหรับเด็ก หลังพาบุตรหลานไปรับวัคซีนไฟเซอร์สูตรสำหรับเด็ก สังเกตอาการหลังฉีด 30 นาที งดการออกกำลังกาย และกิจกรรมที่ใช้แรงอย่างหนัก

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กช่วงอายุ 5-11 ปี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต รวมทั้งการกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาที่โรงเรียน ส่งเสริมการศึกษาให้ทั่วถึงและเท่าเทียม กระตุ้นพัฒนาการและทักษะทางสังคม ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและดุลยพินิจของแพทย์

ก่อนการฉีดควรเตรียมตัวเด็กให้พร้อม รับประทานอาหารและน้ำตามปกติ พักผ่อนให้เพียงพอ

ผลข้างเคียงที่อาจพบได้ใน “เด็ก 5-11 ปี” หลังฉีดวัคซีน “โควิด 19” 

ผู้ปกครองต้องเฝ้าระวังอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็ก 5-11 ปี โดยอาการที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สูตรเด็ก ได้แก่ 

 1. ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด 
 2. ปวดศีรษะ 
 3. อ่อนเพลีย 
 4. มีไข้

อาการข้างเคียงทั่วไปหลังฉีดวัคซีน พบในเด็กน้อยกว่ากลุ่มเด็กโตและผู้ใหญ่ สามารถหายได้เองเมื่อรับประทานยาลดไข้และพักผ่อนให้เพียงพอ

อาการผิดปกติของเด็กหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่อันตราย ควรพบแพทย์ทันที

หากเกิดอาการรุนแรงหลังรับวัคซีน ได้แก่ 

 1. เจ็บหน้าอก 
 2. หายใจเร็ว 
 3. เหนื่อยง่าย 
 4. ใจสั่น 
 5. ไข้สูงมากกว่า 39 องศาเซลเซียส
 6. ปวดหัวรุนแรง
 7. อาเจียน 
 8. รับประทานอาหารไม่ได้
 9. ซึม 
 10. ไม่รู้สึกตัว

หากมีอาการดังกล่าว ควรพาเด็กไปพบแพทย์ทันที 

นอกจากนี้ หลังฉีดวัคซีน ผู้ปกครองควรดูแลไม่ให้บุตรหลานออกกำลังกาย ปีนป่าย วิ่ง ว่ายน้ำ หรือออกกำลังกายที่ใช้แรงมาก เป็นระยะเวลา 7 วัน เพื่อป้องกันภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

เพื่อรักษาและติดตามอาการ หลังจากรับวัคซีนแล้วยังคงต้องให้เด็กล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างตามหลักการทั่วไปของการป้องกันโรคโควิด-19 เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดเผยว่า เท่าที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลไม่พบอาการข้างเคียงรุนแรงในเด็กกลุ่มนี้ แต่ยังจำเป็นต้องสังเกตอาการหลังการฉีดอย่างน้อย 30 นาที ในสถานที่ฉีดวัคซีนด้วยเสมอ

ขอขอบคุณ

ข้อมูล :กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ภาพ :iStock

Related Articles

Back to top button