หางาน

บริษัท ซีพีแรม จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้เฉลี่ย 15,000 บ./เดือน

บริษัท ซีพีแรม จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานสาขาชลบุรี

เปิดรับสมัคร วันพุธที่ 25 มกราคม 2566

เวลา 9.00-11.00 น.

บริเวณป้อม รปภ.หน้าบริษัท ซีพีแรม จำกัด (สาขาชลบุรี)

สถานที่ทำงาน

-บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาชลบุรี ต.หนองขาม อ.ศรีราชา

(นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1)

-ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

ตำแหน่งที่เปิดรับ

-พนักงานรายวัน ฝ่ายผลิตสินค้า จำนวน 100 อัตรา

สวัสดิการ

-ประกันสังคม

-วันหยุดพักผ่อนประจำปี

-ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว

-กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน

-ประกันอุบัติเหตุพนักงาน

-เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คุณสมบัติ

-ไม่จำกัดเพศ

-อายุ 18 ปีขึ้นไป

-มัธยมต้นขึ้นไป

-ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม

เอกสารที่ใช้

-บัตรประชาชนตัวจริง

-สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ

-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

-วุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

-รูปถ่าย 1 นิ้ว (2 รูป)

-สำเนาใบรับรองการฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม จำนวน 2 ฉบับ

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

03-3674400 ต่อ 4103

091-770-0010

Related Articles

Back to top button